<p>Lentefair 2012 Zorghoeve Sint-Jansberg VZW</p>

Lentefair 2012
                                               

lentefair zorghoeve sint-jansberg

Zorghoeve Sint-Jansberg organiseerde in 2012 een eerste editie ‘Lentefair’

Op zondag, 1 april 2012 zette zorghoeve Sint-Jansberg te Maaseik zijn deuren wijd open voor alle geïnteresseerden tijdens de eerste editie Lentefair ‘Bries en Bloei'.
Opzet van dit initiatief was om bezoekers te informeren, te sensibiliseren…. wat betreft onze zorghoeve en onze doelgroep. Wij trachten te zorgen voor een zinvolle en functionele daginvulling voor de (jong)volwassenen met autisme om enerzijds te werken aan een positief zelfbeeld en ‘gelukkig zijn’ en anderzijds hen vaardigheden aan te leren via auti-begrip en auti-communicatie om zich toch in de toekomst, indien haalbaar, te kunnen handhaven op de reguliere arbeidsmarkt.
Onze manier van werken gebeurt vanuit het ontwikkelingsgericht kijken naar mensen en zien waar iemands’ talenten, mogelijkheden nu juist liggen en waar hun beperkingen zich het meest uiten.
Dit heeft tot gevolg dat we heel erg gebruik gaan maken van hun talenten om hen succes te laten ervaren. Daarnaast blijven we ‘ongemerkt’ trainen op competenties zoals : zelfredzaamheid, taakspanne, opdrachten correct uitvoeren, voor zichzelf opkomen, communicatieve vaardigheden oefenen,…
Wij menen dat we dit alles kunnen realiseren door van ons bedrijf een zorgproject te maken : een zorghoeve en genoeg bagage bezitten om dit correct te doen omdat we zelf ouders zijn van een 20-jarige dochter met ASS en al heel wat ervaring hebben mogen opdoen ….

De schouderklopjes, de bemoedigende woorden, het respect en de be- en verwondering van de bijna 500 bezoekers deden ons allemaal deugd. Een zeer geslaagd evenement waarbij alle partijen voldoening kregen. Vandaar een hele dikke merci!

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen