<p>De toekomst van onze Zorghoeve</p>

DE TOEKOMST
                                            

In de toekomst wensen wij schaftwagens te installeren die omgebouwd worden tot een knus logeerhuis op wielen (pipowagen). Wij willen onze jongvolwassenen de mogelijkheid bieden om op ons bedrijf/hoeve te komen logeren. Wij trachten hiermee een beetje tegemoet te komen aan de vragen van ouders van onze jongvolwassenen.

Dit logeren heeft als hoofddoel om de thuissituatie te ontlasten. Het samenleven met een jongere met autisme kost veel energie en vraagt vaak om aanpassingen. Een kleine adempauze is dan ook vaak zeer welkom voor de ouders maar ook voor de jongeren zelf. Ook zij hebben behoefte om uit te gaan logeren, andere mensen te leren kennen…. het is echter gewoon niet evident !

In september 2013 werd de samenwerking tussen Campus Harlindis en Relindis en onze zorghoeve goedgekeurd. Dit betekent dat de leerlingen van het 6de en 7de jaar van de Campus zullen helpen bij het uittekenen, het renoveren van de schaftwagen. Zorghoeve zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn om materialen e.d. aan te kopen. Onze jongvolwassenen zijn in de mogelijkheid om, bij het kopen van deze materialen en het uitvoeren van deze werken, mee te gaan ! Dit is niet praten over integratie en participatie...maar er effectief werk van maken ! Wij zijn de mensen van de Campus 'Harlindis en Relindis' dan ook heel dankbaar voor hun ondersteuning !

De pipowagen werd ondertussen verhuisd van de Campus naar onze zorghoeve. Vorig schooljaar zijn een heel aantal nutsvoorzieningen door leerkrachten en leerlingen geïnstalleerd. Rest ons nu om de wagen te betegelen, te beschilderen en aan te kleden. Dit laatste wordt uiteraard ook weer met onze (jong)volwassenen met autisme gedaan...

VERDERE TOEKOMST
                                                     

In de nog iets verdere toekomst wensen wij een 11-tal studio’s te bouwen voor jongvolwassenen met autisme. De bouwgrond is reeds gekocht….deze bevindt zich op Sint-Jansberg 46, 3680 Maaseik. Bouwgrond met huis en tuin waarbij de tuin in verbinding staat met ons bedrijf.

Het huis zal meer dan waarschijnlijk helemaal afgebroken moeten worden omwille van het feit dat we op een zo’n efficiënte en veilige manier 11 studio’s kunnen laten bouwen op dit stuk grond.

Wij zijn volop aan het communiceren met de medewerkers van het kabinet van minister Vandeurzen omwille van het financiële aspect. Het gaat echter niet heel erg snel vooruit…

Men vindt het een prachtig project, Men vindt het een zeer noodzakelijk project maar overal waar je aanklopt, wrijft men met duim en wijsvinger over elkaar…

Nochtans is er wel geld, veel geld zelfs voor instellingen die oude gebouwen bijkopen en gaan renoveren, zonnepanelen op koeienstallen leggen,….

Nu, we blijven mailen, blijven contacten leggen…blijven ons best doen om ons sociaal netwerk enorm te verbreden… desnoods zoeken we andere vormen van ‘foundraising’ om het financiële aspect rond te krijgen.

Wij houden u op de hoogte ! 

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments