<p>Crea-atelier van Zorghoeve Sint-Jansberg VZW</p>

AUTISTIQUE
                                        

Creatief bezig zijn roept uit zichzelf al gevoelens op, er verder over kunnen doorpraten is een bijkomend, positief gevolg. Het niveau van de technieken staat niet voorop, iedereen kan het doen, als de regel is dat het gaat om het bezig zijn en niet om het feitelijke resultaat.

Beeldend werken is hiermee goed voor een ieder die zich hierdoor aangesproken voelt en in het bijzonder voor mensen die :
- Moeite hebben over zichzelf te praten of juist erg veel praten om hun onzekerheden te verbergen. 
-Vooral leren door "doen"en "ervaren" en het moeilijker vinden te praten over hun problemen.
- Via oefenen met materialen en vormgeving hun eigen handelen en gedrag kunnen zien en ervaren.
- Moeite hebben met het zichzelf in woorden uiten. 

Creatieve, actieve begeleiding is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van begeleiding waarbij de jongere zelf, samen bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten, creatief en actief bezig is. Creatieve, actieve begeleiding is gericht op de specifieke en unieke jongere. Er wordt rekening gehouden met de behoeften en wensen, het niveau, de belevingswereld en omstandigheden van de jongere.

Het centrale thema van de module wordt aangeboden door middel van specifieke opdrachten en verschillende beeldende materialen zoals verf, klei, krijt, papier en kleurpotloden.

Omdat jongeren leren door te ervaren, is creatief bezig zijn voor onze jongeren met ASS vaak een veilige manier om dat wat de jongere uit evenwicht brengt, te verwerken. Jongeren met ASS zijn verbaal vaak minder sterk, zeker wanneer het gaat om het uiten van gevoelens. Bij creatieve begeleiding kunnen jongeren op een creatieve manier uiting geven aan hun (veelal onbewuste) gevoelens door bijvoorbeeld te gaan tekenen, schilderen of te boetseren. Binnen de groep
kunnen jongeren leren omgaan met en grip krijgen op gevoelens als onzekerheid, verlegenheid, (faal)angst, boosheid of verdriet en leren om deze een plek te geven. Door de jongeren met bepaalde opdrachten en materialen te laten werken binnen een thema, zal dit proces versterkt en ondersteund worden.

Binnen de creatieve begeleiding zal de jongere met ASS tijdens het werken aan de doelen, plezier beleven aan het beeldend werken en hier succeservaringen
opdoen. Hierdoor zal de jongere meer zelfwaardering en zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. Het beeldende karakter van de actieve begeleiding zorgt ervoor dat de resultaten van de jongere letterlijk zichtbaar en tastbaar zijn en blijven, waardoor de jongere door zijn creatie steeds opnieuw zal ervaren wat het heeft geleerd. Daarnaast kan geoefend worden wat betreft gedragsproblemen,
communicatie en sociale vaardigheden. Jongeren kunnen hun eigen mogelijkheden, sterke en minder sterke kanten leren ontdekken en waarderen.

Wat tot slot belangrijk is te benadrukken, is dat het binnen creatieve, actieve begeleiding niet gaat om de jongere te ‘leren schilderen of boetseren’, of dat de jongere een creatief talent moet zijn om ervoor in aanmerking te komen. Waar het wel om gaat is dat de jongere op een speelse manier kan werken aan zijn/haar doelen, zichzelf en zijn/haar talenten leert ontdekken en waarderen,
waardoor het zelfvertrouwen zal groeien. Dit alles op een voor de jongere heel natuurlijke en laagdrempelige manier, namelijk door te ervaren en beeldend te werken.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments