<p>Leesatelier van Zorghoeve Sint-Jansberg VZW</p>

LEESATELIER : WIE VAN BOEKEN HOUDT, GAAT NOOIT ALLEEN NAAR BED !
                                                                                         _________________________________________________

Op onze zorghoeve werken we met jongeren die omwille van persoonlijke en / of sociale problemen onvoldoende weerbaar zijn en/of te weinig draagkracht hebben om op de één of andere manier deel te nemen in de gewone maatschappij.

Gezien hun vaak multi-complexe problematiek hebben deze jongeren nood aan een beschermde, veilige leef-, leer- en werkomgeving, waarin welbevinden, individuele aandacht en zorg op maat gegarandeerd is.

In onze werking op de zorghoeve
- staat 'leren in het leven' centraal, nog concreter 'ervarend leren in het leven' centraal :
we begeleiden hen op cognitief, niet-cognitief en socio-emotioneel domein.
Het zijn de jongeren die nog veel moeten en kunnen ervaren….
- staat het 'groeien' centraal : via vele leersituaties, verwachtingen, mogelijkheden en vooral vertrouwen.
- staat het ' eigen leven in handen nemen' centraal : iedereen, ook jongvolwassenen/volwassenen met autisme hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Het zijn zelfstandig denkende personen die we begeleiden om zelf keuzes te maken, zelf hun vrije tijd in te vullen, zelf hun mening te uiten….

Vandaar ook dat we onze jongeren in de zorghoeve niet willen wegstoppen maar met hen naar buiten treden : letterlijk en figuurlijk. Wij wensen in de toekomst hen ook op muzisch vlak te laten ontwikkelen alsook te laten kennismaken met cultuur, literatuur,…. Jongvolwassenen/volwassenen met ASS zijn wel degelijk tot zeer veel dingen in staat maar hun benadering, hun beleving is
uiteraard anders.. Dus dienen we stap voor stap te ondernemen….

Onze voorkeur ging eerst uit naar het inrichten van een leesplek

waar we boeken aanbieden om hun leefwereld te verruimen en/of vaardigheden aan te leren om op een zelfstandige manier info op te zoeken, vrije tijd in te vullen, te genieten of naar een bib, boekenhandel te gaan om boeken, infomateriaal….te gaan lenen/kopen. We vinden
leesbevordering/leesplezier belangrijk omwille van :

* het culturele aspect
* het ontwikkelen van het taalgevoel
* het feit dat lezen een basiscompetentie is en een eis voor het functioneren in onze maatschappij
* het gevoelsleven - prikkelen van gevoelens, prikkelen van creativiteit en verbeeldingsvermogen, prikkelen van fantasie,…
* de algemene ontwikkeling¨
* een alternatief/hulpmiddel bij frustratie, agressie….

Daarnaast zullen autobiografieën ivm ASS bijvoorbeeld ons in staat stellen om met hen te praten over hun handicap, hun verborgen handicap. Praten over hun handicap maakt dat we aandacht besteden aan communicatie, hen vragen om verbeelding te gebruiken, zich in te leven in de personage alsook sociale kapstokken aangereikt te krijgen om in hun eigen context te kunnen hanteren.
Dit zijn juist de 3 pijlers waar mensen met ASS het heel erg moeilijk hebben.

Vandaar een leesplek, leesruimte op onze zorghoeve waar onze jongeren :
-zich kunnen ontspannen (strips, romans,…)
- zich kunnen verrijken
- hun zelfredzaamheid kunnen verhogen (doe-boeken,…)
- terecht kunnen met hun leergierigheid/nieuwsgierigheid (info-boeken)
- hun agressie/frustratie kunnen kanaliseren (alternatief voor vluchtgedrag, agressief gedrag,….)
- invulling vinden voor een zinvolle, functionele vrijetijdsbesteding (crea-boeken, kookboeken,….)

- …. 

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments