<p>Paarden-atelier Zorghoeve Sint-Jansberg</p>

DROOMPAARDENDROOM
                                                       

Dieren hebben een positief effect op mensen. Door een dier te aaien word je kalm en je bloeddruk wordt lager. Door een band met een dier vermindert eenzaamheid. Een dier kan helpen om je hart open te houden, terwijl we in het leven vaak leren ons af te sluiten. Inmiddels zijn er onderzoeken gedaan naar het effect van dieren op het geluk van mensen. Er is wetenschappelijk bewijs verzameld dat dieren sterk bijdragen aan het welbevinden en de gezondheid van mensen.

Kinderen weten dit vanuit zichzelf. Zonder het meten van hormonen of hartslag. Een dier geeft plezier. In de aanwezigheid van een dier kun je je veilig voelen, gesteund. Bij een dier kun je je openen, en dan kun je leren, spelen, blij zijn, rustig zijn…… Bij een dier kun je ontdekken dat je kunt communiceren, want het dier doet wat je vraagt en gaat onvoorwaardelijk met je in zee.

WAAROM PAARDEN?
                                               


Steeds meer mensen die geconfronteerd worden met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zowel volwassenen als kinderen, vinden de weg naar paarden en naar paardencoaching in het bijzonder. De impact van paarden op mensen met autisme mag inderdaad spectaculair genoemd worden. Als geen ander reageren ze op paarden - en omgekeerd. De ontmoeting tussen de paarden en iemand met een ASS keer op keer een bijzondere verrijking. Ja, mensen met autisme of het Asperger syndroom zijn ‘anders’. Maar wanneer je samenwerkt en het auti-begrijpen onder de knie hebt, zijn ze in onze ogen veel ‘wijzer’, en vooral authentieker dan de ‘normale’ mensen … De term ‘stoornis’ stuit ons eerlijk gezegd enigszins tegen de borst. Elk van ons kan namelijk veel leren van mensen met een ASS.

Wat er ook van zij, wij wensen extra aandacht te schenken aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de ‘heilzame’ werking met paarden in het project ‘droomPAARDENdroom’.

Een paard is van oorsprong een kuddedier en is daardoor heel gevoelig; het kan door zijn reacties mensen helpen dichter bij zichzelf te komen, hun gedrag beter te leren kennen en het stimuleert zo nodig veranderingen daarin aan te brengen. Het paard heeft zijn eigen karakter waar je rekening mee leert houden en baat bij kan hebben, bijvoorbeeld door het vertrouwen dat het paard uitstraalt.

De drie gangen van een paard (stap, draf en galop) hebben elk een specifieke uitwerking op het lichaam en geest: ontspannend, stimulerend, concentratieverhogend en evenwichtbevorderend. De balans die nodig is om op het paard te blijven zitten werkt ook psychisch. Het ritme van een paard werkt kalmerend en stabiliserend. Voor mensen met een stoornis is het mooie van een paard, dat het stimuleert tot contact. Het heeft een grote aantrekkingskracht voor veel mensen en het biedt veel mogelijkheden
alle zintuigen te stimuleren en die ervaring te integreren. Met angst en aarzeling kan je leren omgaan. Het paard laat duidelijk merken als er niet goed met hem wordt omgegaan. Op die manier leer je ook sociale vaardigheden. Doordat een paard op een natuurlijke manier respect vraagt en imponeert, zorgt het dat je je aandacht erbij houdt en erachter probeert te komen wat het paard bedoelt. Begrip, invoelingsvermogen en zorgzaamheid zijn niet zelden waarneembaar bij autisten!

Een paard is onbevooroordeeld en reageert op wie je bent en niet op je uiterlijk of dat je anders bent dan anderen. Mensen met bijvoorbeeld autisme zitten vaak vast in patronen, vinden daar hun veiligheid in, houden daardoor overzicht. Door paard te rijden kan je experimenteren met het loslaten van patronen.

Naast de rustgevende werking van dieren op mensen zijn er 2 redenen waarom paarden zo succesvol zijn als ‘hulpmiddel’ of beter gezegd als gelijkwaardige partner zijn binnen de therapie (activerende begeleiding) :

-Ten eerste:

‘Paarden zijn gevoelswezens. In hun gedragingen en emoties zijn zij net zo puur als bijvoorbeeld kinderen. Gelukkig hebben paarden niet de beleefdheid om toneel te spelen. Het paard reageert op wat het ziet en voelt, direct en alleen op wat je doet, en niet op wie je bent. Het reageert instinctief op de signalen die je uitzendt, op jouw lichaamstaal. Het paard reageert op liefdevolle aanrakingen, een fijne borstelbeurt, maar ook op brutaal en/of impulsief gedrag. Daardoor houdt het paard de mens een spiegel voor, want doordat het paard volkomen eerlijk is in zijn gedrag en reactie wordt de mens met zijn eigen gedrag geconfronteerd. Het paard leert je relativeren.’

De jongere leert zichzelf kennen en wordt vooral geconfronteerd met zijn eigengedrag. Binnen de werktijd leert de jongere hoe
het in alle rust moet omgaan met het paard. Het leert zich aanpassen en daardoor zal er een gedragsverandering plaats vinden en op langere termijn zichtbaar moeten zijn.

- Ten tweede :

‘Het paard heeft een zesde zintuig, dit houdt ondermeer in dat het dier bevreesdheid of aarzelingen en ook moed en zelfvertrouwen bij de mens kan waarnemen.’

Zoiets als impulsief gedrag heeft een negatief effect op het paard dat hier angstig op zal reageren, waardoor de jongere de
opdracht die het probeert te vervullen met het paard niet ziet slagen. Met hulp leert de jongere het dier rustiger te benaderen, waardoor de opdrachten die het krijgt wel zullen gaan slagen. De beleving zal toenemen. De sfeer zal meer ontspanning
opleveren bij de jongere en het gedrag zal gedurende de werktijd rustiger worden. 

VOOR WIE?
                             

 

- in de eerste plaats voor onze jongeren met autisme met een (rand) normale  tot hoogbegaafdheid die ‘last’ (kunnen) hebben van :
*laag zelfbeeld (weinig zelfvertrouwen)
*faalangst
*gedragsproblemen
*stress
*burn-out
*depressie
*voor de klassen die ons bezoeken in het kader van ‘groene zorg’  

DOEL DROOMPAARDENDROOM
                                                                   

 

De doelen zullen persoonsgericht zijn. Afhankelijk van de jongere en zijn/haar context kunnen de doelen bijvoorbeeld zijn :
- grenzen leren stellen
- verminderen van angstengevoelens
- leren herkennen
- leren omgaan met frustraties en boosheidverminderen van dwangmatig gedrag
- bevorderen van ontspanning
- leren rekening houden met de ander
- hulp leren vragen
- verbeteren van de motoriek.

 

Wij tonen aan met een voorbeeld :
-Hoofddoel : de jongeren kunnen zich ontspannen/ kunnen genieten.

 

Dit wordt bereikt door :
- (Sociaal leren) de jongere leert hoe het moet omgaan met het paard, dus hij/zij zal zich aan moeten passen.
- (Sociaal leren) de jongere leert te relativeren, omdat hij/zij wordt geconfronteerd met zijn eigen gedrag.
- (Sociaal leren) de jongere leert leiding te nemen over het paard, dit kan d.m.v. het aan de hand voortbrengen van het paard of onder het zadel.
- (Sociaal/emotioneel leren) de jongere leert vertrouwen te hebben in het paard en durft daardoor op zijn rug te zitten/hangen.
- (Cognitief leren) de jongere leert een halster (zadel/ hoofdstel enz.) om te doen bij het paard. De jongere zal de volgorde van de handelingen moeten verinnerlijken.
- (Motorisch leren) De jongere leert die vaardigheden die nodig zijn om het paard te leiden, dit kan d.m.v. het aan de hand voortbrengen van het paard als wel onder het zadel. 

WAAR BEVINDT ZICH 'DROOMPAARDENDROOM' OP ONZE HOEVE?
                                                                                                                        

 

DroomPAARDENdroom krijgt vorm op onze velden tegenover onze serres. Deze velden werden vroeger gebruikt voor de chrysantenteelt maar die teelt zal verhuizen naar een veldje achter onze serres. Zo kunnen al onze bezoekers, klanten van de plantenkwekerij,….genieten van onze paarden.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen