<p>Steun onze Zorghoeve</p>

 

STEUN EN WARMTE,
BEGRIP, HEEL VEEL KRACHT
LIEFDE, INTERESSE
OPRECHTE AANDACHT
OP AFSPRAAK ONTMOETEN
OF PLOTS ONVERWACHT….. 

 

 

EVENEMENTEN OP ONZE ZORGHOEVE
_______________________________________

Vermits wij (nog steeds) geen subsidies mogen ontvangen van officiële instanties, steken we zelf de handen
uit de mouwen, samen met onze (jong)volwassenen met ASS.

 Wij organiseren diverse, laagdrempelige evenementen. De opbrengst gaat dan ook telkens integraal naar de werking van onze zorghoeve. De doelstellingen tijdens onze evenementen zijn meerledig:

Naar onze jongvolwassenen toe :
 Actief deelnemen : overleggen, voorbereiden, uitvoeren taken, evalueren

 Oefenen sociale en communicatieve vaardigheden
 Verhogen engagement/verantwoordelijkheidsgevoel
 Samenzijn met mensen met én zonder autisme 

Naar ons publiek toe :
 Beeldvorming zorghoeve

 Beeldvorming autisme
 Steunen
 Samenzijn met mensen met én zonder autisme

 

JAARLIJKS TERUGKERENDE EVENEMENTEN (TOT DUSVER) ZIJN :

  Lentefair (voorjaar)
 Herfsthappening (najaar)
 Spaghettifestijn (eind aug.-begin sept.)
 Halloween : Maaseik leeft en griezelt !

 

INSTANTIES, PERSONEN, …die ons reeds een financieel duwtje in de rug hebben geduwd….waarvoor we hen uiteraard dankbaar blijven (deze lijst is zeker niet volledig): 
________________________________________________________________________________________________________________________________

- CERA FOUNDATION     - KIWANIS MAASEIK     - ROTARY MAASEIK

- KONINGIN PAOLASTICHTING   - STICHTING LEZEN     - SCHOLENGEMEENSCHAPPEN MAASEIK

- DE SJRUUR MAASEIK   - DAVIDSFONDS MAASEIK    - FRIENDLY MAASEIK

- MEUBELSTOFFEERDERIJ LEMMENS-STEIJVERS   - TRAITEUR PETER CREMERS   - FAMILIE SCHAEFFER

- FAMILIE VANSTREELS   - FAMILIE HONS   - HANS CLAASSEN EN MARLEEN SLEYPEN

- OMA’S ZOLDERTJE   - KWB NEEROETEREN    - FUCHSIACLUB
-
BRIDGECLUB ‘DE OETER'


STEUNEN ? HOE DAN ?
__________________________
 

Een eenmalige gift

Door onze zorghoeve te steunen helpt u ons om betere, bredere zorg te bieden aan mensen met autisme.

Uw gift wordt integraal ingepast binnen ‘onze fondsenmatrix’. Deze bestaat uit tal van projecten of

aankopen die we bovenop de basiszorg willen doen of organiseren.

U wordt telkens op de hoogte gebracht waarvoor uw gift daadwerkelijk werd ingezet. Zo kan u perfect

opvolgen welk project met uw donatie werd gerealiseerd. Voor giften vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal

attest. Gelieve dan ook volgende mededeling te vermelden: “gift tegen fiscaal attest”.

U kunt steeds een gift overmaken via een overschrijving op het algemene rekeningnummer van de

zorghoeve

BE44 7350 3302 4545

Mededeling: “Gift (tegen fiscaal attest) “

 

Permanente opdracht

Als u uw gift een structureel karakter wil geven, kan u kiezen voor een permanente opdracht: elke maand

wordt er dan automatisch een vast bedrag (dat u zelf bepaalt) op de rekening van de zorghoeve gestort.

Ook hier wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, projecten die we realiseren met uw donatie.

Indien u ons graag op deze manier zou willen ondersteunen, kan u makkelijk een domiciliëringsformulier

aanvragen via jeroennelissen92 [at] gmail [dot] com (jeroennelissen92 [at] gmail [dot] com)

 

Steun ons op een andere manier

U kan de zorghoeve steunen door een speciale persoonlijke gelegenheid in het teken te stellen van onze

(jong)volwassenen met autisme. Op deze manier geeft u een extra dimensie aan die speciale dag : een

geboorte, communie, huwelijksverjaardag, pensionering of gouden bruiloft.

Vraag uw vrienden en kennissen om geen bloemen of geschenken te kopen maar het bedrag dat ze daar

anders aan zouden besteden, te storten ten voordele van de projecten van onze zorghoeve.

U kan als persoon of bedrijf ook zelf een actie op touw zetten! Het is een uitstekende én plezierige manier

om onze zorghoeve te steunen. Sommigen gaan een persoonlijke uitdaging aan, zoals hun eerste marathon

lopen of een concert organiseren. Alle initiatieven zijn bespreekbaar. Laat je creativiteit de vrije loop.

Indien u onze zorghoeve opneemt in uw testament, stelt u een ontzettend mooi gebaar van solidariteit, dat

overigens op elk ogenblik herroepbaar is.

U kunt de zorghoeve een bepaald bedrag of een waardevol (roerend of onroerend) goed nalaten. Dit noemt

men een bijzonder legaat.

Indien u interesse heeft voor deze optie, neem gerust contact op met ons of met een notaris. 

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen