<p>Werkzaamheden plantenkwekerij Sint-Jansberg</p>

Zorghoeves

Zorghoeves zijn agrarische bedrijven waar o.a.personen met beperkingen terecht kunnen voor een zinvolle en functionele dagbesteding in een natuurlijke omgeving. Mensen die zorg of hulp nodig hebben, vinden een heilzame werking bij het verzorgen van planten, dieren ... Algemeen zou je een zorghoeve dus kunnen omschrijven als een agrarisch bedrijf waar zorg wordt verleend.

 

 

 

 
 

Tien uitgangspunten van een zorghoeve

1. Een zorghoeve kan aanvullend zijn op het huidige welzijnsaanbod;
2. De meerwaarde van een zorghoeve is de kleinschalige opvang en individuele aandacht in een natuurlijke omgeving;
3. Een zorghoeve biedt zorg/activiteiten op maat, aangepast aan de mogelijkheden en de interesses van de cliënt;
4. De eigenheid van de zorghoeve en van de cliënt wordt gerespecteerd;
5. Diversiteit is belangrijk, net als creativiteit in het zoeken naar activiteiten/oplossingen;
6. Een goede samenwerking tussen de zorgvoorziening, de cliënt en de zorghoeve is cruciaal, met andere woorden: ‘klikt het?’;
7. Graag werken met mensen is voor een zorgboer(in) de belangrijkste motivatie;
8. Verbinding met mensen is belangrijk: afwisseling tussen activiteiten en gewoon menselijk contact, aanmoedigen om zaken uit te proberen;
9. Thuissituatie heeft een belangrijke rol qua bereikbaarheid voor de zorgboer en opvolging van de cliënt;
10. De betrokkenheid van de cliënt bij het naar de zorghoeve gaan is noodzakelijk, zelfs wanneer het een sanctiemaatregel is.

 

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen