<p>Knuffelzone</p>

Algemene functies

De meest voorkomende functie van een zorghoeve is het bieden van een dagbesteding.
Onder de noemer van dagbesteding gaan tal van individuele doelen van deelnemers
schuil zoals hobby’s en interesses ontwikkelen, tot rust komen,
persoonlijke ontwikkeling bevorderen en sociale contacten opbouwen.

De tweede belangrijke functie is arbeidstoeleiding.
Hiermee wordt arbeidstraining, training van sociale vaardigheden, verkenning van arbeidswensen,
het bieden van een beschutte werkplek en begeleiding naar andere (reguliere) werkplekken bedoeld.

Ten slotte zijn er enkele zorghoeves die tevens een behandel- en woonfunctie
hebben zoals de antroposofische therapeutische (leef)werkgemeenschappen.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments