<p>Zorghoeve Sint-Jansberg</p>

Projecten

Naast aandacht voor het cognitieve alsook voor het niet-cognitieve domein van onze jongvolwassenen is het zich kunnen ontplooien op muzisch vlak ook belangrijk voor hen, ons inziens. Immers schilderen, schrijven, tekenen, boetseren,… kunnen manieren zijn om hun emotionele ‘status’ aan te geven zodat je als begeleiding de mogelijkheid hebt om met de zorgjongeren hierover gericht in gesprek te gaan.

Naast het meehelpen in het bedrijf worden er dan ook geregeld workshops gegeven in onze serres, loods, buiten,….

Wij zijn dan ook blij dat we in de loods de volgende ateliers hebben kunnen installeren :
- crea-atelier ‘Autistique’
- leesatelier ‘Wie van lezen houdt, gaat nooit alleen naar bed’

In de toekomst zoudaar ook nog een kookatelier en een sanitaire blok worden geïnstalleerd.

Ook een werkatelier met een overzicht van de diverse materialen en elektrisch gereedschap nodig om hout te bewerken, …. zal een vaste plek krijgen in de loods.

Ook ‘sporten’ vinden we enorm belangrijk. Wij trachten dan ook zo vlug mogelijk te zorgen voor een sportatelier met darts, pingpongtafels, voetbaltafels, ballen, badmintonsets, basketbalringen, inlineskates, skateboards, springtouwen, ….

Immers, het is enorm belangrijk om de jongvolwassenen technieken, mogelijkheden aan te bieden, kennis te laten maken met…. zodat ze zich daar thuis eventueel in kunnen verdiepen wat dan ook weer kan zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

<p>Crea-atelier</p>

Crea-atelier: Autistique

Creatief bezig zijn roept uit zichzelf al gevoelens op, er verder over kunnen doorpraten is een bijkomend, positief gevolg. Het niveau van de technieken staat niet voorop, iedereen kan het doen, als de regel is dat het gaat om het bezig zijn en niet om het feitelijke resultaat.

Beeldend werken is hiermee goed voor een ieder die zich hierdoor aangesproken voelt en in het bijzonder voor mensen die :
- Moeite hebben over zichzelf te praten of juist erg veel praten om hun onzekerheden te verbergen. 
-Vooral leren door "doen"en "ervaren" en het moeilijker vinden te praten over hun problemen.
- Via oefenen met materialen en vormgeving hun eigen handelen en gedrag kunnen zien en ervaren.
- Moeite hebben met het zichzelf in woorden uiten. 

Creatieve, actieve begeleiding is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van begeleiding waarbij de jongere zelf, samen bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten, creatief en actief bezig is. Creatieve, actieve begeleiding is gericht op de specifieke en unieke jongere. Er wordt rekening gehouden met de behoeften en wensen, het niveau, de belevingswereld en omstandigheden van de jongere.

Het centrale thema van de module wordt aangeboden door middel van specifieke opdrachten en verschillende beeldende materialen zoals verf, klei, krijt, papier en kleurpotloden.

Omdat jongeren leren door te ervaren, is creatief bezig zijn voor onze jongeren met ASS vaak een veilige manier om dat wat de jongere uit evenwicht brengt, te verwerken. Jongeren met ASS zijn verbaal vaak minder sterk, zeker wanneer het gaat om het uiten van gevoelens. Bij creatieve begeleiding kunnen jongeren op een creatieve manier uiting geven aan hun (veelal onbewuste) gevoelens door bijvoorbeeld te gaan tekenen, schilderen of te boetseren. Binnen de groep
kunnen jongeren leren omgaan met en grip krijgen op gevoelens als onzekerheid, verlegenheid, (faal)angst, boosheid of verdriet en leren om deze een plek te geven. Door de jongeren met bepaalde opdrachten en materialen te laten werken binnen een thema, zal dit proces versterkt en ondersteund worden.

Binnen de creatieve begeleiding zal de jongere met ASS tijdens het werken aan de doelen, plezier beleven aan het beeldend werken en hier succeservaringen
opdoen. Hierdoor zal de jongere meer zelfwaardering en zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. Het beeldende karakter van de actieve begeleiding zorgt ervoor dat de resultaten van de jongere letterlijk zichtbaar en tastbaar zijn en blijven, waardoor de jongere door zijn creatie steeds opnieuw zal ervaren wat het heeft geleerd. Daarnaast kan geoefend worden wat betreft gedragsproblemen,
communicatie en sociale vaardigheden. Jongeren kunnen hun eigen mogelijkheden, sterke en minder sterke kanten leren ontdekken en waarderen.

Wat tot slot belangrijk is te benadrukken, is dat het binnen creatieve, actieve begeleiding niet gaat om de jongere te ‘leren schilderen of boetseren’, of dat de jongere een creatief talent moet zijn om ervoor in aanmerking te komen. Waar het wel om gaat is dat de jongere op een speelse manier kan werken aan zijn/haar doelen, zichzelf en zijn/haar talenten leert ontdekken en waarderen,
waardoor het zelfvertrouwen zal groeien. Dit alles op een voor de jongere heel natuurlijke en laagdrempelige manier, namelijk door te ervaren en beeldend te werken.

<p>Kookatelier zorghoeve sint-jansberg</p>

Kookatelier: Goesting

Samen koken is een leuke en leerzame bezigheid. Koken is een bezigheid waarin je veel sociale vaardigheden kunt aanleren en oefenen. Daarnaast is het een uitstekende activiteit voor jongeren met autisme omdat mits enige verduidelijking deze activiteit helemaal verduidelijkt kan worden. Het begin en einde van een kookactiviteit is duidelijk. De verschillende stappen kunnen gevisualiseerd worden, iets dat uiteraard de zelfstandigheid van onze jongeren uitermate bevordert.

Bij  kooktraining kunnen onze jongeren niet alleen leuke maaltijden klaarmaken, maar zijn ze ook in de mogelijkheid om het volgende leren :

- boodschappenlijstjes maken
- boodschappen doen
- een budget opstellen en bijhouden
- plannen: wat moet in welke volgorde gebeuren ?
- omgaan met frustraties
- omgaan met anderen
- samenwerken
- tijdsbesef
- omgaan met uitstelgedrag
- ….

We overleggen wat we gaan doen, zorgen dat de ingrediënten gekocht worden en gaan vervolgens aan de slag met het koken van een heerlijke maaltijd. Elke kookworkshop heeft een specifiek doel. Na afloop van de kook- of bakles wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd.

Kookles is heel geschikt voor jongeren met autisme omdat koken een gestructureerde activiteit is. De kooklessen zijn gericht op het zelfstandig leren koken. Jongeren krijgen mondelinge en schriftelijke instructie.
Jongeren leren om met een recept te werken, alles klaar te zetten voordat je gaat beginnen, smaken te proeven, ingrediënten aan te raken, gewichten en volumes te meten, allerlei gereedschappen te gebruiken, afwassen. De jongeren werken geconcentreerd in de keuken.
Koken en bakken geeft jongeren vaak veel zelfvertrouwen en plezier in de keuken. 

Daarnaast wensen we een transfer te creëren van de vaardigheden die ze leren in een kleine groep in ons kookatelier naar het effectief toepassen wanneer het fietsterras wordt geopend. In het kader van integratie en participatie van jongeren die ‘anders’ zijn, wensen wij de buitenwereld te laten zien dat mits een goede voorbereiding en duidelijkheid onze jongeren prima kunnen functioneren..

Om ons aantal jongeren op een degelijke manier te kunnen laten genieten en begeleiden bij onze kook- en bakactiviteiten zijn we genoodzaakt een kook- en bakatelier te installeren bij onze zorghoeve.

Wat ?

het installeren van een kook-, bak- en opbergruimte in onze zorghoeve met het oog op

-        het organiseren van kook- en bakworkshops alsook
-        voor het klaarmaken van gerechtjes van de ‘kleine kaart’ voor onze bezoekers van het fietsterras in de nabije toekomst.

Bij een "kook/bakstudio" denken we aan een strak, modern interieur met enkel roestvrij staal en vooral geen rommel (prikkelarm). Wij wensen de kook/bakplek praktisch en efficiënt in te richten, maar er moet ook veel ruimte zijn om flesjes, potjes, pannen, boeken en tijdschriften een vaste plek te kunnen geven. Het moet vooral kleurrijk worden (kleuren zijn nodig voor visualisatie, verduidelijking). Een echt kook/bakatelier, waar iedereen zich snel thuis voelt, dat zou mooi zijn….

Voor wie ?

-        in de eerste plaats voor onze jongeren met autisme met een (rand)normale begaafdheid
-        voor de klassen die ons bezoeken in het kader van ‘groene zorg’
-        voor groepen jongeren vanuit ‘Autisme Limburg’ die een kookworkshop wensen te organiseren

Waarom ?

Een aantal bijkomende vaardigheden die onze jongeren verwerven bij het volgen van kook- en bakworkshops staan hierboven al beschreven maar verder denken we aan :
-        het vergroten van de zelfredzaamheid van onze jongeren wat het koken/bakken betreft
-        sensoriële draagkracht . Jongeren met autisme zijn op sensorieel vlak meestal veel gevoeliger. Reuk, uitzicht, smaak,… kan ontzettend bepalend zijn voor hen. Zo bepalend dat er alternatieven of hulpmiddeltjes dienen gezocht te worden om het kook- en eetmoment te doen slagen.
-        het verleggen van hun culinaire grenzen.
-        het genieten van het ‘samenwerken’ met anderen
-        het trainen van sociale vaardigheden
-        het verzamelen van recepten in een auti-kookboek (met veel foto’s, stappenplannen en verduidelijking !). Dit om hen te motiveren om de receptjes helemaal zelfstandig uit te proberen thuis.
-        het bakken van cakes die wij leveren aan de bakkers bij ons in de buurt
-        het maken van gerechten van de ‘kleine kaart’ voor onze bezoekers van het fietsterras in de maanden juni, juli, augustus en september.
-        integratie en participatie van onze jongeren met autisme in onze maatschappij
-        …

Wij starten in ons kook- en bakatelier aanvankelijk met het kookboek ‘koken en autisme’ geschreven door Karen den Dekker.

Achteraf zullen we met onze jongeren recepten van maaltijden die niet opgenomen zijn in dit boek naar analogie uitwerken.

<p>Leesatelier Zorghoeve Sint-Jansberg</p>

Leesatelier: wie van boeken houdt, gaat nooit alleen naar bed!

Op onze zorghoeve werken we met jongeren die omwille van persoonlijke en / of sociale problemen onvoldoende weerbaar zijn en/of te weinig draagkracht hebben om op de één of andere manier deel te nemen in de gewone maatschappij.

Gezien hun vaak multi-complexe problematiek hebben deze jongeren nood aan een beschermde, veilige leef-, leer- en werkomgeving, waarin welbevinden, individuele aandacht en zorg op maat gegarandeerd is.

In onze werking op de zorghoeve
- staat 'leren in het leven' centraal, nog concreter 'ervarend leren in het leven' centraal : 
we begeleiden hen op cognitief, niet-cognitief en socio-emotioneel domein. 
Het zijn de jongeren die nog veel moeten en kunnen ervaren….
- staat het 'groeien' centraal : via vele leersituaties, verwachtingen, mogelijkheden en vooral vertrouwen.
- staat het ' eigen leven in handen nemen' centraal : iedereen, ook jongvolwassenen/volwassenen met autisme hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Het zijn zelfstandig denkende personen die we begeleiden om zelf keuzes te maken, zelf hun vrije tijd in te vullen, zelf hun mening te uiten….

Vandaar ook dat we onze jongeren in de zorghoeve niet willen wegstoppen maar met hen naar buiten treden : letterlijk en figuurlijk. Wij wensen in de toekomst hen ook op muzisch vlak te laten ontwikkelen alsook te laten kennismaken met cultuur, literatuur,…. Jongvolwassenen/volwassenen met ASS zijn wel degelijk tot zeer veel dingen in staat maar hun benadering, hun beleving is
uiteraard anders.. Dus dienen we stap voor stap te ondernemen….

Onze voorkeur ging eerst uit naar het inrichten van een leesplek waar we boeken aanbieden om hun leefwereld te verruimen en/of vaardigheden aan te leren om op een zelfstandige manier info op te zoeken, vrije tijd in te vullen, te genieten of naar een bib, boekenhandel te gaan om boeken, infomateriaal….te gaan lenen/kopen. We vinden leesbevordering/leesplezier belangrijk omwille van :

* het culturele aspect
* het ontwikkelen van het taalgevoel
* het feit dat lezen een basiscompetentie is en een eis voor het functioneren in onze maatschappij
* het gevoelsleven - prikkelen van gevoelens, prikkelen van creativiteit en verbeeldingsvermogen, prikkelen van fantasie,…
* de algemene ontwikkeling¨
* een alternatief/hulpmiddel bij frustratie, agressie….

Daarnaast zullen autobiografieën ivm ASS bijvoorbeeld ons in staat stellen om met hen te praten over hun handicap, hun verborgen handicap. Praten over hun handicap maakt dat we aandacht besteden aan communicatie, hen vragen om verbeelding te gebruiken, zich in te leven in de personage alsook sociale kapstokken aangereikt te krijgen om in hun eigen context te kunnen hanteren.
Dit zijn juist de 3 pijlers waar mensen met ASS het heel erg moeilijk hebben.

Vandaar een leesplek, leesruimte op onze zorghoeve waar onze jongeren :
-zich kunnen ontspannen (strips, romans,…)
- zich kunnen verrijken
- hun zelfredzaamheid kunnen verhogen (doe-boeken,…)
- terecht kunnen met hun leergierigheid/nieuwsgierigheid (info-boeken)
- hun agressie/frustratie kunnen kanaliseren (alternatief voor vluchtgedrag, agressief gedrag,….)
- invulling vinden voor een zinvolle, functionele vrijetijdsbesteding (crea-boeken, kookboeken,….)

- …. 

<p>Knuffelzone Zorghoeve Sint-Jansberg</p>

Knuffelzone

Dieren zijn de rode draad van bijna elke zorghoeve. Ze geven structuur en ritme aan de dag omdat 
ze moeten worden gevoerd en verzorgd, geknuffeld,…Ze bieden uitdaging en interactie omdat het 
nu eenmaal levende wezens zijn. Niet alle dieren zijn echter geschikt voor elke doelgroep.

Hobbydierhouders, wij dus, hadden bij aanvang van onze zorghoeve alleen onze labradors. 
Vermits de dieren toch wel een beetje dienen te passen bij de doelgroep zijn we op zoek gegaan naar Haflingers en konijnen.  Deze hebben we dan ondertussen ook reeds gevonden.

 

<p>Paardendroom&nbsp;</p>

DroomPaardenDroom

Dieren hebben een positief effect op mensen. Door een dier te aaien word je kalm en je bloeddruk wordt lager. Door een band met een dier vermindert eenzaamheid. Een dier kan helpen om je hart open te houden, terwijl we in het leven vaak leren ons af te sluiten. Inmiddels zijn er onderzoeken gedaan naar het effect van dieren op het geluk van mensen. Er is wetenschappelijk bewijs verzameld dat dieren sterk bijdragen aan het welbevinden en de gezondheid van mensen.

Kinderen weten dit vanuit zichzelf. Zonder het meten van hormonen of hartslag. Een dier geeft plezier. In de aanwezigheid van een dier kun je je veilig voelen, gesteund. Bij een dier kun je je openen, en dan kun je leren, spelen, blij zijn, rustig zijn…… Bij een dier kun je ontdekken dat je kunt communiceren, want het dier doet wat je vraagt en gaat onvoorwaardelijk met je in zee.

<p>zelfpluktuin</p>

Zelfpluktuin

Opzet ?

Samen met onze jongeren planten wij groenteplanten in de laatste serre, waaronder tomaten, sla, paprika, komkommer,…

Gedurende een 10-tal weken zullen zij dan ook mee instaan bij de verzorging van de planten totdat de biologisch geteelde vruchten plukrijp zijn. Vanaf dan zijn bezoekers welkom in onze serre…

Waarom ?

Wij nodigen u dan uit om zelf uw groenten te komen plukken tegen democratische prijzen. De opbrengst van deze groentepluk gaat naar de aankoop van verzorgingsproducten en accessoires voor de aangekochte dieren op onze zorghoeve.

Ook vinden wij het belangrijk dat mens en tuinbouw weer wat dichter bij elkaar wordt gebracht. De geur van tomaten, paprika’s, komkommers,…. het voelen van plukrijpe vruchten aan struiken, het zien van de groeiwijze aan struiken van de dagelijkse groenten,…willen we hiermee ook weer terug ‘in the picture’ plaatsen.

Wanneer ?

Begin augustus…. de precieze startdatum wordt meegedeeld via onze website : www.zorghoeve-sintjansberg.be,

via facebook, via flyers of u doet even rond die periode een telefoontje (089/563041)

Hoe ?

1. U brengt best zelf een doos, een mand of korf mee die op voorhand wordt gewogen. Het gewicht van de verpakking wordt uiteraard achteraf van het totale gewicht afgetrokken. Hou er rekening mee dat kledij en handen ‘groengelig’ worden tijdens de pluk. Breng bijvoorbeeld rubberen handschoentjes mee en draag ‘oude’ kleren.

2. U kiest een soort tomaat en plukt rustig de vruchten. Wanneer u geen idee heeft hoe u precies een tomaat bijvoorbeeld dient te plukken,geeft u dat even aan en wordt u dat door één van de jongeren of onszelf voorgedaan. Moeilijk is dat zeker niet !

3. Wanneer u denkt dat u genoeg tomaten, paprika’s…. heeft, wandelt u terug naar de weegschaal en kassa. Onze jongeren zullen wegen en afrekenen. U kan uiteraard vaker terugkomen voor onze verse groenten….

Wat ?

Zoals hierboven reeds vermeld, bieden wij u dan diverse soorten groenten aan. U vindt in onze serre komkommers, courgette, pompoenen… alsook tomaten, paprika’s en pepers….

Wat indien u wel verse groenten van onze zorghoeve wenst maar helemaal niet de tijd vindt om deze zelf te komen plukken ?

Dan doen onze jongeren dat gewoon voor u. U laat telefonisch even weten wat u precies wenst en op de afgesproken dag en tijdstip komt u uw bestelling gewoon afhalen. Uiteraard zal deze aankoop iets duurder zijn vermits het werk voor u gedaan wordt (maar nog steeds aan een zeer democratische prijs)

Ik heb geen kistjes of manden om deze groenten in te vervoeren…
Ook dat is geen probleem. Wij hebben ten allen tijde hier kartonnen, herbruikbare doosjes (€ 0,20)

Van harte welkom ! Van harte welkom ! Van harte welkom!

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen