<p>Jos en Jeanine Nelissen-Janssen</p>

Wie we zijn

Wij zijn Jeanine en Jos Nelissen-Janssen. We zijn gehuwd en hebben 2 prachtige kinderen : Jeroen en Hanne.

Hanne kreeg op 7-jarige leeftijd de diagnose ASS (AutismeSpectrumStoornis). Na jaren van hulp zoeken, boeken lezen, opleidingenvolgen om onze dochter te leren begrijpen en te ondersteunen, mogen we wel zeggen dat onze ondertussen 19-jarige dochter zich behoorlijk kan redden. Wij gelovenenorm in haar alsook in zovele jongeren met eenzelfde problematiek. Wij zien
gelukkig, in tegenstelling vaak tot scholen en instellingen, wat onze jongeren
allemaal WEL kunnen in plaats van datgene te benadrukken wat ze allemaal NIETkunnen.

In juni 2012 hebben we dan besloten dat ons Hanne (in overleg met haar uiteraard) zou stoppen met haar schoolloopbaan. De school gaf uiteraard een ongunstig advies maar ondertussen weten we dat dit de beste beslissing ooit is geweest !

Ons Hanne is en blijft dan ook onze drijfveer achter dit project.

Jos is zelfstandige tuinbouwer, die nu 30 jaar een plantenkwekerij op Sint-Jansberg te Maaseik uitbaat samen met zijn vrouw Jeanine, familie en trouwe medewerkers.

Jeanine is van opleiding onderwijzer en werkt momenteel nog deeltijds als zorgcoördinator in de reguliere basisschool ‘De Maaskei’ in Ophoven. In de loop van haar schoolloopbaan heeft ze verschillende lange maar ook korte opleidingen gevolgd, die allen betrekking hebben op zorg :

 • educatieve benadering van kinderen met AutismeSpectrumStoornissen in de PHLim te Hasselt
  in samenwerking met het Opleidingscentrum ‘Theo Peeters’ Antwerpen
  - remedial teacher in de KHLim te Hasselt
  - bachelor bijzonder onderwijs
  - zorgcoördinator
  - …

In september 2009 heeft ze met een collega-leerlingenbegeleider, Riet Berben het project STEUNPUNT AUTISME à TRAJECTBEGELEIDING opgericht.

Als vrijwilliger en mede-oprichter van Autisme Limburg VZW probeert ze ook hier af en toe een steentje bij te dragen.

Dit alles maakt dat we best veel ervaring hebben met mensen met ASS (zie autisme).

Onze manier van werken gebeurt dan ook vanuit het ontwikkelingsgericht kijken naar mensen en zien waar iemands’ talenten, mogelijkheden nu juist liggen en waar hun beperkingen zich het meest uiten.

Dit heeft tot gevolg dat we heel erg gebruik gaan maken van hun talenten om hen succes te laten ervaren. Daarnaast blijven we ‘ongemerkt’ trainen op competenties zoals : zelfredzaamheid, taakspanne, opdrachten correct uitvoeren, voor zichzelf opkomen,….

Wij denken we dat we dit alles kunnen realiseren door van ons bedrijf een zorgproject te maken : een zorghoeve!

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen