<p>Violenkweek</p>

STEUN EN WARMTE,
BEGRIP, HEEL VEEL KRACHT
LIEFDE, INTERESSE
OPRECHTE AANDACHT
OP AFSPRAAK ONTMOETEN
OF PLOTS ONVERWACHT…..

EVENEMENTEN OP ONZE ZORGHOEVE

Vermits wij (nog steeds) geen subsidies mogen ontvangen van officiële instanties, steken we zelf de handen
uit de mouwen, samen met onze (jong)volwassenen met ASS.

Wij organiseren diverse, laagdrempelige evenementen. De opbrengst gaat dan ook telkens integraal naar de werking van onze zorghoeve. De doelstellingen tijdens onze evenementen zijn meerledig:

Naar onze jongvolwassenen toe :
- Actief deelnemen : overleggen, voorbereiden, uitvoeren taken, evalueren

- Oefenen sociale en communicatieve vaardigheden
- Verhogen engagement/verantwoordelijkheidsgevoel
- Samenzijn met mensen met én zonder autisme 

Naar ons publiek toe :
- Beeldvorming zorghoeve

- Beeldvorming autisme
- Steunen
- Samenzijn met mensen met én zonder autisme

JAARLIJKS TERUGKERENDE EVENEMENTEN (TOT DUSVER) ZIJN :

- Lentefair (voorjaar)
- Spaghettifestijn (eind aug.-begin sept.)
- Kienavond

STEUNEN ? HOE DAN ?

Een eenmalige gift

Door onze zorghoeve te steunen helpt u ons om betere, bredere zorg te bieden aan mensen met autisme.

Uw gift wordt integraal ingepast binnen ‘onze fondsenmatrix’. Deze bestaat uit tal van projecten of

aankopen die we bovenop de basiszorg willen doen of organiseren.

U wordt telkens op de hoogte gebracht waarvoor uw gift daadwerkelijk werd ingezet. Zo kan u perfect

opvolgen welk project met uw donatie werd gerealiseerd. Voor giften vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal

attest. Gelieve dan ook volgende mededeling te vermelden: “gift tegen fiscaal attest”.

U kunt steeds een gift overmaken via een overschrijving op het algemene rekeningnummer van de

zorghoeve

BE44 7350 3302 4545

Mededeling: “Gift (tegen fiscaal attest) “

Permanente opdracht

Als u uw gift een structureel karakter wil geven, kan u kiezen voor een permanente opdracht: elke maand

wordt er dan automatisch een vast bedrag (dat u zelf bepaalt) op de rekening van de zorghoeve gestort.

Ook hier wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, projecten die we realiseren met uw donatie.

Indien u ons graag op deze manier zou willen ondersteunen, kan u makkelijk een domiciliëringsformulier

aanvragen via jeroennelissen92 [at] gmail [dot] com

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen