<p>Zorghoeve Sint-Jansberg VZW</p>

De meerwaarde voor de zorgvrager

Voor de zorgvrager kan de harmonie en verbondenheid die geschapen wordt door het werken met de natuur en het doorbrengen van tijd in een landbouwersgezin een enorme meerwaarde zijn. In land- en tuinbouwgezinnen is de band met de natuur minder verloren dan in de steden. Zij leven nog meer in verbondenheid en kunnen door opvang van zorgvragers terug harmonie en verbondenheid bijbrengen. Zowel het werken in natuur als de persoonlijke zorg door het landbouwersgezin kunnen een positieve invloed op de zorgvragers hebben.

De meerwaarde voor de zorgverlener

Zorginstellingen zoals bijvoorbeeld rusthuizen, psychiatrische instellingen, dagcentra, thuiszorgdiensten en recent ook CLB, , sociale dienst van de politie,enz. Het vermaatschappelijken van de zorg komt voort uit opvatting dat kwetsbare mensen volwaardig moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Hen empoweren tot volwaardige burgers kan enkel
wanneer zorginstellingen ondersteund worden door burgerinitiatieven. Integreren in maatschappij: niet alleen van belang hen te behandelen tussen de witte muren maar hen in een omgeving laten werken waar ze weer normaal met mensen
leren omgaan. Extra kwaliteitsdimensie en opvang is mooi meegenomen voor de zorginstelling. Extra opvangplaatsen leveren een bijdrage aan probleem van overbezetting op vlak van patiënten en onderbezetting op vlak van personeel.

Een meerwaare voor de zorgboer(in)

Zowel op economisch als sociaal-maatschappelijk vlak is het voordelig voor de landbouwer. De economische voordelen waren
vroeger minder uitgesproken maar met de nieuwe subsidieregeling kan de extra dagtaak aanzien worden als een extra tak van het landbouwbedrijf. Er is sprake van verbreding van de landbouwsectornaast bijvoorbeeld thuisverkoop en
hoevetoerisme. Bovendien is er ook diversificatie: spreiding van de inkomensstroom en vermindering van de afhankelijkheid.

Vooral een sociaal-maatschappelijke meerwaarde, een landbouwer zal nooit met groene zorg beginnen als hij niet sociaal is
aangelegd en het voor hem geen goed gevoel geeft om kwetsbare mensen op te nemen en te begeleiden. Land- en tuinbouwers hebben van nature aantal persoonlijkheidskenmerken die hen voordeel bieden als hulpverlener zoals een gezond boerenverstand, nuchter en sober, vast dagritme en het respect voor natuur en mensen. Het geeft de landbouwsector ook een mooier imago en het brengt de gewone burger weer wat dichter bij de landbouw. Neem daarbij onze kennis van de problematiek van onze doelgroep en het correct begeleiden van hen in de vorm van voorspelbaarheid, visualisatie, aangepaste communicatie…. En je hebt een brede waaier van mogelijkheden om de jongeren op een aangename manier te benaderen, ondersteunen… Concreet kan men stellen dat wij op ons bedrijf, naast de agrarische productie, zorg en begeleiding bieden aan mensen met ASS met een (rand) normale begaafdheid. De jongeren komen een paar dagen per week naar de zorghoeve en voeren er binnen een soort dagopvangsysteem allerhande aangepaste taken uit zoals onderhoud van planten, potten en stekken van bloemen, labellen en prijzen van stekperkgoed, dieren verzorgen, stallen schoonmaken….. De rest van de week en ’s avonds verblijven ze thuis.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments